1. Mục đích phạm vi thu thập

  – Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch triyeusinhly.org bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà triyeusinhly.org cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để triyeusinhly.org liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

  – Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch triyeusinhly.org về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
  – Cung cấp các dịch vụ đến các thành viên;
  – Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa thành viên và Sàn giao dịch triyeusinhly.org;
  – Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
  – Liên lạc và giải quyết với thành viên trong trường hợp đặc biệt;
  – Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài triyeusinhly.org;
  – Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 3. Thời gian lưu trữ thông tin

  – Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của triyeusinhly.org.

 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập quản thông tin cá nhân

  Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Vũ Phong

  Địa chỉ: 159 Pháo Đài Lang, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

  Email: tranphucntt@gmail.com

 5. Phương tiện công cụ để người dùng tiếp cận chỉnh sửa dữ liệu nhân của mình.

  – Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu triyeusinhly.org thực hiện việc này.
  – Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của Sàn giao dịch triyeusinhly.org. Khi tiếp nhận những phản hồi này, triyeusinhly.org sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, triyeusinhly.org sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 6. Cam kết bảo mật thông tin nhân khách hàng

  – Thông tin cá nhân của thành viên trên triyeusinhly.org được triyeusinhly.org cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của triyeusinhly.org. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  – Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, triyeusinhly.org sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  – Ban quản lý triyeusinhly.org yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý triyeusinhly.org không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.